Õpetajate koolitus 2024

“Ene Mihkelsoni “Ahasveeruse uni” kirjanduse ja ajaloo tundides"

Esna Galerii (Jaama 1, Esna), 13.04.2024 kl 10:00-16:30
Koolitusele registreerumine (kuni 9.04.2024)

Koolitus on mõeldud nii kirjanduse kui ka ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele, kes soovivad käsitleda Ene Mihkelsoni romaani “Ahasveeruse uni” gümnaasiumi ja/või 9. klassi kirjanduse ja ajaloo tundides metsavendluse, inimsuhete ja inimeste valikute ning väärtuste käsitlemisel.

Koolitus tõukub 2023. aasta sügisel Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud konverentsist “Olnu on ikka veel täna”, mida korraldasid Ene Mihkelsoni Selts ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Emakeeleõpetajate Seltsiga.

Koolituspäeva jooksul 

  • saavad õpetajad sissevaate Ene Mihkelsoni loomingusse (ringkäik näitusel), 
  • töötavad süvitsi romaani “Ahasveeruse uni” peatükiga 36 ning
  • saavad läbi proovida konkreetsed lähenemised ja tehnikad, kuidas saab romaanist lähtudes käsitleda metsavendluse temaatikat tugevdades sealjuures õpilaste väärtus- kultuuripädevusi.


Koolitust viivad läbi: Karolina Antons (Tartu Mart Reiniku Kool) & Silja Russak (Tartu Mart Reiniku Kool) & Tiina Kirss (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool)

Korraldus: Aija Sakova (Ene Mihkelsoni Selts)

Koolitust korraldab Ene Mihkelsoni Selts koostöös Esna Galeriiga. Koolitusel osalemise omaosalus 20,00 eurot tuleb tasuda Ene Mihkelsoni Seltsi arveldusarvele (EE061010220271952223).

Koolituse orienteeruv päevakava:
10:00-10:15 Saabumine ja tervituskohv
10:15-11:00 Ringkäik näitusel “Varemed ja vahtrad. Ene Mihkelsoni tekstimaastikud”
11:00-12:00 Refleksioon & sissejuhatus
12:00-13:00 Lõuna ja väike jalutuskäik
13:00-13:45 Töö tekstiga & küsimuste sõnastamine (individuaalne)
13:45-14:30 Töölehtedega töö (gruppides)
14:30-15:00 Koogipaus
15:00-15:30 Millest võiks kirjutada essee?
15:30-16:15 Kokkuvõtted ja tagasiside

Fotol: Karolina Antons, Silja Russak ja Tiina Kirss Eesti Kirjandusmuuseumis töötuba läbi viimas, oktoober 2023. Foto: Alar Madisson