Liikmeks astumine


Ene Mihkelsoni Seltsi liikmeks  võib olla iga füüsiline isik, kes tunnistab seltsi põhikirja. Liikmeks võtmise otsustab kirjaliku avalduse põhjal seltsi juhatus.
Seltsi liige tasub iga-aastast seltsi liikmemaksu. 2018. aasta seltsi asutamiskoosoleku otsusega on seltsi aastane liikmemaks 10 eurot (või 5 eurot tudengitele ja pensionäridele).

Liikmemaksu saab tasuda seltsi arveldusarvele:
Ene Mihkelsoni Selts MTÜ
IBAN (SEB): EE061010220271952223

Liimeks astumise avaldus on alla laetav siin.