Õpetajate koolitus 2019


Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis

Eesti Kirjandusmuuseum (Vanemuise 42, Tartu)
23.08.2019, kell 11:00 – 16:30

Koolituse eesmärk on anda põgus sissevaade Ene Mihkelsoni loomingusse ning taasteadvustada süveneva tekstikäsitluse kaalu kooli kirjandusõpetuses. Koolitusel osaleja saab juhendajate käe all osaleda lähilugemise praktilistes töötubades.
Koolitus on mõeldud toetama õpilaste ettevalmistust esseekonkursiks „Mihkelsoni lugemine“ (tööde esitamise tähtaeg 29. aprill 2019).

Koolitust viivad läbi Merle Karusoo, Aija Sakova ja Katrin Saukas.  

Koolitus kestab 5 akadeemilist tundi. 
Koolitusest osavõtjad saavad asjakohase tõendi.

Koolitus toimub koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiiviga.

Koolituse järelkaja:  Toimus seltsi esimene koolituspäev kirjandusõpetajatele (25.08.2019)