Selts


Ene Mihkelsoni Seltsi eesmärk on kirjaniku Ene Mihkelsoni vaimse pärandi, temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmine ja edasikandmine.

Seltsi asutasid 12. mail 2018 Ene Mihkelsoni loomingu austajad ja tema lähemad sõbrad. Seltsi 25 asutajaliikme hulka kuuluvad kirjanikud Viivi Luik, Maimu Berg, Hasso Krull, Aare Pilv, Carolina Pihelgas, kirjandusteadlased Janika Kronberg, Marin Laak, Arne Merilai, Tiina Ann Kirss, Sirje Olesk, Mart Velsker, Rutt Hinrikus, Eneken Laanes, Jaak Tomberg, Aija Sakova, Eve Pormeister, Berk Vaher, aga ka Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Merle Karusoo, Katrin Saukas, Aigi Rahi-Tamm, Reet Valgmaa, Lea Tooming ja Eva Velsker.

Seltsi esimesse juhatusse (2018 - 2021) valiti Ene Mihkelsoni pärandi hoidja Marju Lauristin ja kirjandusteadlased Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova. Aastatel 2021 - 2024 jätkab juhatus samas koosseisus.

Tutvu seltsi põhikirjaga.
Info seltsi liikmete ja liikmeks astumise kohta leiab samuti siitsamast linkide alt.