Haridusprogramm - koostöö õpetajatega


Koostöö õpetajatega on Ene Mihkelsoni Seltsi üks prioriteete. Selts soovib pakkuda õpetajatele võimalust värskendada oma teadmisi lähilugemise praktikatest. Sest just õpetaja on see, kes saab olla eeskujuks ja anda noorele inimesele oma sõnade ja tegude kaudu teejuhiseid.

Lähilugemise alaseid koolitusi on selts korraldanud alates 2019. aastast. 2023. aastal toimus Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltiga ühiselt korraldatud konverens, et käsitleda ajaloo ja kirjanduse lõimitud õpetamist ja töötada ühiselt välja Ene Mihkelsoni loomingust tõukuvaid tunnikavasid.

Vaata rohkem koolituste kohta:
2019 "Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis" (koolitajad Merle Karusoo, Katrin Saukas, Aija Sakova)
2020 "Mihkelsoni lugemine: süvenemise ja aeglustamise viisid" (koolitajad Tiina Ann Kirss, Aija Sakova)
2022 "Juhan Liivi ja Ene Mihkelsoni luule lugemine" (koolitajad Tanar Kirs, Joosep Susi)
2024 "Ene Mihkelsoni “Ahasveeruse uni” kirjanduse ja ajaloo tundides" (koolitajad Tiina Ann Kirss, Karolina Antons, Silja Russak)

Loe konverentsil "Olnu on ikka veel täna" (20.-21.10.2023) toimunud kirjanduse ja ajaloo lõimitud õpetamise alaste töötubade kohta. 18. oktoobril 2019 kuulutati tõlgenduskonkursi "Mihkelsoni lugedes" 2019. aasta parimad õpilast esseed ja videotõlgendused. Pildid õpetajad ja õpilased ning Ene Mihkelsoni Seltsi esindajad. Vasakult: Sanne Haab, Merle Karusoo, Grete Kangro, Hanna Simona Allas, Ott Jaagup Palumäe, Aija Sakova, Karmel Kai Murumaa, Lea Tooming, Eva Velsker,  Hille Magnus,  Marju Lauristin. Foto: Alar Madisson / Eesti Kirjandusmuuseum 


Ene Mihkelsoni Seltsi haridusprogrammi koordineeris aastatel 2018-2020 kirjandusõpetaja Lea Tooming, edaspidi Aija Sakova.