Õpetajate koolitus 2022 "Juhan Liivi ja Ene Mihkelsoni luule lugemine"
Liivi Muuseum, 26. augustil 2022

Koolituse fookuses oli kirjandusõpetuse diaktika ja luule lähilugemine.
Koolitus koosnes järgmistest osadest:
  • luuleõpetus koolis (Joosep Susi)
  • Juhan Liiv ja tema looming (Tanar Kirs)
  • Juhan Liivi luule lähilugemine (Tanar Kirs)
  • Ene Mihkelsoni luule lähilugemine (Joosep Susi)

Koolituse korraldasid Ene Mihkelsoni Selts ja Liivi Muuseum.
Koolitusel osales 13 õpetajat, osalejatele väljastati koolituse tõendid.

Koolitust viisid läbi kirjandusuurijad Tanar Kirs ja Joosep Susi.