Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis kirjanik ja kirjandusuurija Igor Kotjuh. Preemia anti üle 20. oktoobril 2023 Eesti Kirjandusmuuseumis toimuval konverentsil “Olnu on ikka veel täna”.  Igor Kotjuh on noorema põlvkonna kirjandusuurija ja -kriitik, luuletaja ning tõlkija. Tema kireks on eestivene kirjandus.
Kultuurimõtestaja preemia omistatakse Igor Kotjuhile eesti kirjanduse ja kultuuri avardava, ühiskonda lõimiva käsitlemise eest.

Kultuurimõtestaja žürii liikme Ragne Kõuts-Klemmi sõnul on Igor Kotjuh avardanud kirjanduse ja kultuuri käsitlust ja teinud seda tundlikul moel keerulisel ajal, mil sõda kallutab võtma vene ja venekeelsuse suhtes pigem must-valgeid seisukohti. “Ta on olnud üldauditooriumile just viimase aasta jooksul hästi nähtav oma tõlgendustega, tuues nähtavale venekeelsete kirjanike panuse meie kultuuriloos. Ta kõnetab iga kultuurihuvilist, mitte ei püüdle elitaarsuse poole. Ta pigem seob kogukondasid kui et tekitab nende vahele lõhesid,” lisas Kõuts-Klemm.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemiat annavad välja Tartu Kultuurkapital ja Ene Mihkelsoni Selts ja žürisse kuuluvad Marju Lauristin, Arne Merilai, Brita Melts ja Ragne Kõuts-Klemm.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Preemiale võivad kandidaate üles seda nii kultuuriväljaannete toimetused, autorid ise kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed. Preemia suuruseks on 1000 eurot ja seda makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist.

Varasematel aastatel on kultuurimõtestaja preemia pälvinud Jaan Tootsen (2022), Rein Veidemann (2021), Aivar Kull ja Henri Kõiv (2020), Joonas Hellerma (2019).


Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut:

https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/ene-mihkelsoni-fond/ene-mihkelsoni-kultuurimotestaja-preemia-statuut/

Rohkem Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia kohta:

http://enemihkelsoniselts.ee/kultuurimotestaja-preemia