Õpetajatele mõeldud lähilugemise alane koolitus "Mihkelsoni lugemine: süvenemise ja aeglustumise viisid" jääb 1. märtsil 2019 ära, kuna koolitusele registreerus väga vähe inimesi ning vahetult enne koolitust haigestusid ka mõlemad lektorid.
Koolitusele registreerunuid teavitatakse. 
Seltsi juhatus julgustab neid õpetajaid, kes potentsiaalselt võiksid varasemalt välja kuulutatud lähilugemisalase koolituse vastu huvi tunda, seltsiga ühendust võtma. Kui koguneb piisab hulk huvitunud, saame välja pakkuda uue koolituse aja.

Lugupidamisega seltsi juhatuse nimel,
Aija Sakova
info @ enemihkelsoniselts.ee