Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja kirjaniku Ene Mihkelsoni loomingu uurimise toetamiseks mõeldud stipendiumid

Alates 21. oktoobrist kuni 5. detsembrini 2018 on kõigil huvilistel võimalik kandideerida kirjaniku Ene Mihkelsoni loomingu ja sellega seotud uurimisküsimustega tegelemiseks mõeldud stipendiumitele. Välja antakse kolm ühekordset stipendiumi suuruses 700 eurot.


Ene Mihkelsoni fondi stipendiumi annab välja Tartu Kultuurkapital, mille juurde Ene Mihkelsoni Selts asutas käesoleva aasta sügisel Ene Mihkelsoni fondi. Fondi eesmärk Tartu Kultuurkapitali juhataja Kristjan Silma sõnul edendada kirjaniku Ene Mihkelsoni loomingu uurimist ning temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmist ning edasikandmist.

Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi haldab viie-liikmeline nõukogu, kes valib laekunud stipendiumitaotluste hulgast välja ka stipendiumi saajad. Fondi nõukogusse kuuluvad Hasso Krull, Marju Lauristin ja Aija Sakova Ene Mihkelsoni Seltsi esindajatena ning Arne Merilai Tartu Ülikooli ning Mart Velsker Tartu Kultuurkapitali esindajatena.

Ene Mihkelsoni Seltsi esinaise Aija Sakova sõnul kuulutatakse 2018. aastal, Ene Mihkelsoni 74. sünniaastapäeval välja konkurss kolmele uurijastipendiumile. Stipendiumitaotlusi saavad esitada kõik, kellel on soov tegeleda süvitsi kirjaniku loomingu mõne aspekti uurimisega. Stipendiumi taotlemise eelduseks ei ole akadeemiline teaduskraad, samuti ei ole stipendiumi taotlejatele seatud ealisi piiranguid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 5. detsembriks esitada:
- taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet),
- kokkuvõte senisest erialasest tegevusest (ja hariduskäigust) koos stipendiumi perioodiks planeeritava uurimisprojekti lühikirjeldusega.
Info ja taotlusevormid on leitavad Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Sakova sõnul on Ene Mihkelsoni Seltsi soov, et 2018/2019. aasta stipendiumi saajad oleksid valmis oma uurimistulemusi esitama ka 2019. aasta oktoobris Ene Mihkelsoni 75. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil.

Ene Mihkelsoni fondi algkapitaliks on 10 000 eurot. Fond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Annetusi Ene Mihkelsoni fondi saab teha SA Tartu Kultuurkapital arveldusarve kontodele EE092200221011379347 Swedbankis, EE251010102052050006 SEB Pankis või EE537700771000654154 LHV pangas, märgusõnaga „Ene Mihkelsoni fond“.

  

Aija Sakova, MTÜ Ene Mihkelsoni Seltsi esinaine, aija.sakova@gmail.com, 529 1159

Kristjan Silm, SA Tartu Kultuurkapitali juhataja, kristjan.silm@kultuurkapital.ee, 744 1500