2019. aasta sügisel anti Joonas Hellermale üle esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia. Ka 2020. aastal ootavad Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital ettepanekuid järgmise Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia üleandmiseks.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ühe akadeemilise aasta jooksul ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Esimese preemia üleandmisel rõhutas žürii esimees Merle Karusoo preemia rolli kaasaja ühiskonnas ja selle seotust kirjanik Ene Mihkelsoniga. „Ajal, mil keel, kultuur, haridus, teadus on poliitikute jaoks ainult valmisteeelne lubadusjuttude teema, on eriliselt väärtuslikud inimesed ja institutsioonid, kes väsimatu visadusega meie maailma avardada ja meid kokku viia püüavad. Ene Mihkelsoni preemia on rahalises mõttes väike, aga mõelgem nii, et see on tükike tema elutööpreemiast.“

2019. aastal nomineeriti preemiale Kaur Riismaa Sirbis ilmunud kultuuri ja ühiskonda mõtestavate artiklite seeria, Eero Epner Vikerkaares ilmunud eesti ajalugu puudutavate käsitluste ning Joonas Hellerma kultuurisaate Plekktrumm eestvedamise ning kultuuriväljaannetes ilmunud käsitluste eest. Esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia anti üle 2019. aasta sügisel kirjaniku 75. sünniaastapäeva täistaval konverentsil „Elu. Aeg. Lugu“.

Preemiale saavad preemia ühe asutaja ja žürii liikme Marju Lauristini sõnul kandideerida autorid, kes on akadeemilise aasta jooksul (1. septembrist kuni 31. augustini) avaldanud kultuuriväljaannetes või teiste meediakanalite kultuurirubriikides / programmides kultuurifilosoofilisi, esseistlikke või analüütilisi tekste (sh raadio- ja telesaated). Preemiale kandideerivaid kirjutisi, raadio- või telesaateid konkursile esitada nii autorid ise, kultuuriväljaannete või programmide toimetused kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed.

Preemia asutasid 2019. aasta suvel Tartu Kultuurkapitali juurde Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital. Preemiat makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist ja selle suurus on 1000 eurot. Konkursile esitatud töid hindab neljaliikmeline žürii koosseisus Merle Karusoo, Ragne Kõuts, Brita Melts ja Marju Lauristin.

Preemia antakse 2020. aastal üle kirjaniku sünniaastapäeval, 21. oktoobril. Kandideerimiseks tuleb 10. septembriks esitada Tartu Kultuurkapitalile (kultuurkapital@raad.tartu.ee) vabas vormis taotlus koos põhjendusega ning koopia preemiale esitatava(te) töö(de)st.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut on leitav Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi kodulehelt:
https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/ene-mihkelsoni-fond/ene-mihkelsoni-kultuurimotestaja-preemia-statuut/
http://www.enemihkelsoniselts.ee/kultuurimotestaja-preemia/statuut

Rohkem infot:
Aija Sakova, Ene Mihkelsoni Selts, aija.sakova@gmail.com
Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital, kristjan.silm@kultuurkapital.ee