Konverents "Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75 "

Konverentsi päevakava
18. ja 19. oktoobril 2019 Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) 

NB! Toimus muutus kavas: Tiina Kirss esineb laupäeval (19.10) ja Johanna Ross reedel (18.10). Algselt oli vastupidi.

Reede, 18.10.2019 Eesti Kirjandusmuuseumis

10:00 – 10:30           Tervituskohv

10:30 – 10:45           Konverentsi ja näituse avamine: Marin Laak ja Marju Lauristin
        Tiit Aleksejevi tervitussõnad

10:45 – 11:30           Arne Merilai ülevaade: Tetraeeder läbilõikes. Ene Mihkelsoni looming

11:30 – 12:00          Johanna Ross: Ühiskorteri naised: Mihkelson ja Grekova

Paus 15 min  

12:15 – 12:45         Aigi Rahi-Tamm: Häälte püüdmise kunst. Dialoogid elu ja ajaloo piiridelt.

12:45 – 13:15         Aija Sakova: Hüljatud ja ristilöödud. Nime vaev.

13:15 – 13:45         Ene Mihkelsoni Seltsi õpilaste tõlgenduskonkursi tulemuste väljakuulutamine.
        Ott Jaagup Palumäe (Vanalinna Hariduskolleegium, 12. klass) - "Ene Mihkelsoni lugedes"
        Hanna Simona Allas (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass) - "Vaikus mu ümber"
        Kai Karmel Murumaa (Pelgulinna Gümnaasium, 12. klass) - "Luuletuste välimääraja"
        Grete Kangro (Vanalinna Hariduskolleegiumi, 9. klass) - Eripreemia: "Mutt konutas seina ääres aga ma
        Karl Johannes Papp (Pelgulinna Gümnaasium) - video "Vaikus on tagavokaalne" 
        Õpilaste ja õpetajate tunnusatmine. 

LÕUNA 1,5 h

15:15 – 16:00          Ene Mihkelsoni Seltsi ja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia laureaadi väljakuulutamine.

16:00 – 16:50          Elu ongi jumalagajätt – hetki Mihkelsoni eluloost ja luulest. Otsinud-leidnud Merle Karusoo, hääle annab Katrin Saukas.

17:00 – 18:30         Raamatu „Vaba inimese tunne. Vestlused Ene Mihkelsoniga“ (EKSA, 2019) esitlus.

18:30 – 20:30         Seltskondlik koosviibimine

  

Laupäev, 19.10.2019 Eesti Kirjandusmuuseumis

 

09:45 – 10:15          Hommikukohv

10:15 – 10:45          Tanar Kirs: Ene Mihkelsoni ja Paul-Eerik Rummo ühe luuletuse võrdlus.

10:45 – 11:15          Ene-Reet Soovik: Küülikuaugust alla: Ene Mihkelsoni luule ruumid.

11:15 – 11:45          Joosep Susi, Marju Taukar: Lüürilisuse ja narratiivsuse vastastikmõju Ene Mihkelsoni luules. Kvantitatiivne uurimus. 

Paus 15 min

12:00 – 12:30            Kristiine Kikas: Olekud ja olematused (luulekogu „Algolekud“).

12:30 – 13:00           Toomas Kiho: Ene Mihkelsoni ja Johnny B. Isotamme ühine ruum

LÕUNA

14:00 – 14:30           Henrik Sova: Ene Mihkelsoni romaanide pragmatistlik semantika.

14:30 – 15:00           Agnes Neier: Ekfraasi kasutusest “Ahasveeruse unes”.

15:00 – 15:30           Indrek Ojam: Jutustuse lõhustumine Ene Mihkelsoni romaanide kõrgmodernismis.

15:30 – 16:00           Tiina Kirss: Elevandi uni. Mäletamisest ja unustamisest Ene Mihkelsoni proosas ja luules.

16:00 – 16:15           LÕPETAMINE - Lahtised otsad …


KÕIK ON OODATUD!