Laupäeval, 12. mail 2018 asutasid Ene Mihkelsoni loomingu asutajad ja tema lähemad sõbrad Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Ene Mihkelsoni Seltsi.

Seltsi asutanud kahekümne viie asutajaliikme hulka kuulub nii akadeemilisi (kirjandus)uurijaid kui ka kirjanikke, näitlejaid ja lavastajaid. Teiste hulgas olid seltsi asutajaliikmeteks ka Viivi Luik, Maimu Berg, Merle Karusoo ja Marju Lauristin, aga ka Hasso Krull ja Aare Pilv.

Pildil: Tartu Kultuurkapitali juhataja Kristjan Silm ja Marju Lauristin tutvustasid Ene Mihkelsoni fondi asutamise plaane; Katrin Saukas esitas Ene Mihkelsoni luulet; Eesti Kirjandusmuuseumi saalis oli avatud Mihkelsoni raamatute näitus; Aija Sakova juhatab seltsi asutamiskoosolekut. Pildid: Mart Velsker

Asutamiskoosolekul kinnitatud seltsi põhikirja järgi on Ene Mihkelsoni Seltsi eesmärk kirjaniku vaimse pärandi, temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmine ja edasikandmine.

Viivi Luige sõnul on seltsi eesmärk tegelikult veelgi laiem: „Eesti ühiskond, mis on kui lageraie läbi teinud raielank, vajab hädasti metsaistutajaid, teisisõnu inimesi, kes on valmis esindama ja seisma väärtuste eest, mis olid ka Enele olulised. Need on avarus ja sügavus, au ja ausus, aga loomulikult ka vaimsus. Ma loodan, et selle seltsi ja selle liikmete töö on näha aastate pärast, sest metsa istutamine ongi aeganõudev töö.“

Marju Lauristin tutvustas koos Tartu Kultuurkapitali juhataja Kristjan Silmaga vastasutatud seltsi plaani asutada Tartu Kultuurkapitali juurde Ene Mihkelsoni nimeline fond, mille eesmärk on välja anda stipendiume Ene Mihkelsoni loomingu uurijatele ning kirjandus- ja ajalooõpetajatele, aga ka preemiaid Ene Mihkelsoni vaimus kirjutatud uurimuste ning kuultuuriajakirjanduslike tööde eest. Marju Lauristini sõnul peab selts õpetajate toetamist ja tunnustamist kirjanduse ja ajalooga süvitsi tegemisel väga oluliseks. Ühtlasi soovib selts selles valdkonnas tulevikus õpetajatele koolitustega toeks olla.

Seltsi esimesse juhatusse valiti Ene Mihkelsoni pärandi hoidja Marju Lauristin ja kirjandusteadlased Mart Velsker, Janika Kronberg, Marin Laak ja Aija Sakova. Seltsi esinaiseks valiti Aija Sakova. Asutamise järgselt on Ene Mihkelsoni Seltsil 31 liiget.

Seltsi asutamisele pühendatud avalikul kõnekoosolekul esinesid sõnavõttudega Marju Lauristin, Viivi Luik, Aija Sakova, Eneken Laanes ja Maimu Berg. Ene Mihkelsoni luulet kogumikust „Kõik redelid on tagurpidi“ luges näitleja ja seltsi asutajaliige Katrin Saukas.

Eesti Kirjandusmuuseumi saalis on seltsi asutamise puhul avatud näitus Ene Mihkelsoni loomingust. Näituse koostasid Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ja Eesti Kultuurilooline Arhiiv.

Teate edastas (14.05.2018):
Aija Sakova
Ene Mihkelsoni Seltsi juhatuse esinaine
aija.sakova (at) gmail.com