18.–19. oktoobrini tähistatakse Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis kirjanik Ene Mihkelsoni 75. sünniaastapäeva konverentsi, arhiivinäituse ja intervjuuraamatu ilmumisega.

Konverentsil „Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75“ esinevad ettekannetega nii juba tuntud kirjandusuurijad ja ajaloolased kui ka doktorandid nii kirjanduse kui ka filosoofia valdkonnast. Mõnele neist on käesolev esimene Ene Mihkelsoni loomingu põhjalikum käsitlus.

Ettekannetega esinevad Arne Merilai, Tiina Ann Kirss, Aigi Rahi-Tamm, Aija Sakova, Johanna Ross, Toomas Kiho, Henrik Sova, Ene-Reet Soovik, Marju Taukar, Joosep Susi, Indrek Ojam, Agnes Neier, Kristiine Kikas ja Tanar Kirs. Henrik Sova, Ene-Reet Soovik, Marju Taukar ja Joosep Susi pälvisid 2018. aasta lõpus ka Tartu Kultuurkapitali ja Ene Mihkelsoni Seltsi uurijastipendiumi. Ettekannete teemad on seotud nii luule kui ka proosaga, ajaloo ja elu omavahelise põimumisega.

Ettekannete kõrval kuulutatakse välja Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia laureaat ning tutvustatakse õpilastele suunatud tõlgenduskonkursi "Mihkelsoni lugedes" tulemusi ja parimaid võistlustöid. Samuti kõlavad hetked Ene Mihkelsoni luulest ja elust: "Elu ongi jumalagajätt – hetki Mihkelsoni eluloost ja luulest." Otsinud-leidnud Merle Karusoo, hääle annab Katrin Saukas.

Esitletakse äsja valminud Eva ja Mart Velskri koostatud raamatut "Vaba inimese tunne. Vestlused Ene Mihkelsoniga" (EKSA, 2019). Raamatusse on koondatud varasemalt ilmunud kirjalikud ja suulised intervjuud kirjanikuga, kuid lisandunud on ka käsikirjalisi, varasemalt ilmumata vestlusi. Raamatut ilmestab rikkalik fotovalik kirjaniku erakogust.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemiale, mida annavad välja Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital ja mis antakse üle sel aastal esimest korda, nomineeriti Kaur Riismaa Sirbis ilmunud kultuuri ja ühiskonda mõtestavate artiklite seeria, Eero Epner Vikerkaares ilmunud eesti ajalugu puudutavate käsitluste ning Joonas Hellerma kultuurisaate Plekktrumm eestvedamise ning kultuuriväljaannetes ilmunud käsitluste eest.

Õpilastele mõeldud tõlgenduskonkurss „Mihkelsoni lugedes“ kutsus gümnaasiumiõpilasi ja nende eesti kirjanduse õpetajaid lugema ja tõlgendama kirjaniku rikkalikku luulepärandit. Augustis korraldas selts ka eesti kirjanduse õpetajatele lähilugemise alase koolituse, et toetada ja julgustada õpetajaid Mihkelsoni luulega tegelema. Konkurss osutus üle ootuste tugevaks ja pupulaarseks. Kokku osales konkursil 57 õpilast viiest erinevast koolist üle Eesti.

Konverentsi korraldavad Ene Mihkelsoni Selts, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse õppetool. Toetavad selts ja Eesti Kultuurkapital.

Ene Mihkelsonile pühendud konverents on avatud kõigile huvilistele. Ajakava on leitav seltsi kodulehel.