Tartu Kultuurkapital ja Ene Mihkelsoni Selts kuulutavad välja järjekordse Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia konkursi.

Nii nagu ka varasematel aastatel antakse välja Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia, millele saavad kandidaate esitada nii autorid ise, kultuuriväljaannete toimetused kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed.

Ettepanekuid Ene Mihkelsoni kultuuripreemiale oodatakse 10. septembrini 2023. Preemia on mõeldud kultuurimeedias ühe akadeemilise aasta (august 2022–august 2023) jooksul ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Varasematel aastatel on kultuurimõtestaja preemia pälvinud Jaan Tootsen (2022), Rein Veidemann (2021), Aivar Kull ja Henri Kõiv (2020), Joonas Hellerma (2019).

Preemia kuulutatakse välja ja antakse üle 20. oktoobril 2023, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Ene Mihkelsoni Seltsi ja Eesti Kirjandusmuuseumi Ene Mihkelsoni sünniaastapäevale pühendatud konverentsil „Olnu on ikka veel täna“ (20.-21.10.2023).

Kultuurimõtestaja preemia ettepanekud (10.09) tuleb esitada Tartu Kultuurkapitalile (kristjan.silm@kultuurkapital.ee).

Vaata ka Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuuti.


 

Rohkem infot:
Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital, kristjan.silm@kultuurkapital.ee
Aija Sakova, Ene Mihkelsoni Selts, aija.sakova@gmail.com