2020. aastal kuulutas Ene Mihkelsoni Selts teist korda välja gümnaasiumiõpilastele mõeldud tõlgenduskonkursi "Ene Mihkelsoni lugedes", mis lähtus autori luulest.

Konkursile laekunud töödest paistis säravalt silma Tartu Tamme gümnaasiumi 10. klassi õpilase Maria Tihhanovski essee "Lakkamatu rutiin". Maria Tihhanovksi mõtisklus põimib omavahel Ene Mihkelsoni 1982. aasta luulekogus "Tuhased tiivad" ilmunud kuueosalise luuletuse "Koera jalutada" kaasajaga. Ta näitab, kuidas argipäev ja rutiin proovivad inimest pidevalt endale allutada ja sunnivad selliselt kõiki inimesi ühetaolisteks. Alles rutiini teadvustamise, argipäeva halluse ülemvõimu läbinägemisega tekib inimesel võimalus sellest välja astuda. Maria Tihhanovksi kirjutabki julgusest erineda ning julgusest mõelda ning teha asju tavapärasest erineval moel. Viimane ei ole ainult vastandumine üldkehtivale, vaid võimalus muuta ka iseenda (halbu) harjumusi.

Ene Mihkelsoni Selts tänab Maria Tihhanovskit ja tema juhendajat Heily Soosaart konkursil osalemise eest ja Eesti ühiskonna jaoks väga olulisel teemal kaasamõtlemise eest!

Loe Maria Tihhanovski esseed "Lakkamatu rutiin" ajakirjast Edasi.