Ene Mihkelsoni Selts kutsub õpetajaid koostöös Emakeele Õpetajate Seltsiga osalema koolitusel "Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis" (23.08.2019) ja sellega seotud õpilaste tõlgenduskonkursil „Mihkelsoni lugedes“ (1.06 – 30.09.2019).

Koolituse eesmärk on (taas)teadvustada lähilugemisel põhineva ehk süveneva tekstikäsitluse rolli tänases üha kiirenevas ja pinnapealsetele naudingutele orienteeritud ajas. Sest just süvenemine ja oma elutempo teadlik aeglustamine on märksõnad, millest on kaasajal inimestel enim puudus. 

Kirjandusteadlase ja Ene Mihkelsoni Seltsi esinaise Aija Sakova sõnul on Ene Mihkelson kirjanikuna alati nende teemade eest seisnud ning neid oma loomingu ja kirjutamise viisiga väljendanud.  "Aeglustumine, killustatuse vähendamine ning mingi(te) teema(de)ga süvitsi tegelemine võiks kindlasti olla üks viis tuua oma argipäeva rohkem tähenduslikkust."

Ka noored otsivad ja vajavad teejuhiseid, kuidas neil on võimalik oma elu teadlikumalt kujundada, kuidas mõtestada iseend ja oma rolli maailmas, eestlust ja inimeseks olemise keerukust üleüldiselt. Lähilugemine on teksti süvenemise viis, mis võimaldab süvenejal astuda dialoogi teksti ja selle autoriga ning võib seeläbi pakkuda võimalusi iseendasse vaatamiseks ning maailma mõtestamiseks.

Seetõttu soovib Ene Mihkelsoni Selts pakkuda õpetajatele võimalust värskendada oma teadmisi lähilugemise praktikatest. "Sest just õpetaja on see, kes saab olla eeskujuks ja anda noorele inimesele oma sõnade ja tegude kaudu teejuhiseid. Parimad teadmised on ära tuntud ja läbi tunnetatud veendumused," selgitab Sakova.

Juhiks lähilugemise teekonnal on kirjandusteadlane ja õppejõud Tiina Ann Kirss.

Koolitus toimub 23. augustil 2018 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis.


Lähilugemise koolitus on ühtlasi toeks ja abiks, kuidas juhendada õpilasi tõlgenduskonkursiks „Mihkelsoni lugedes“, kuhu ootame töid 30. septembriks 2019. Parimate tööde autoreid ootame esinema Ene Mihkelsoni juubelikonverentsil 18. – 19. oktoobril Tartus. Tagasisidet töödele annava Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed, sh Marju Lauristin, Merle Karusoo, kirjandusõppejõud Arne Merilai ja Tiina Ann Kirss.

Tõlgenduskonkursi juhendi leiab:  „Mihkelsoni lugedes“.

Koolitusest huvitatud õpetajatel palume end registreerida 10. juuniks juuresoleval aadressil.