Ene Mihkelsoni 75. sünniaastapäeval, 21. oktoobril 2019 kuulutavad Tartu Kultuurkapital ja Ene Mihkelsoni Selts teist aastat järjest välja uurijastipendiumide konkursi.

Uurijastipendiume makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist, mille eesmärk on edendada Ene Mihkelsoni loomingu uurimist ning temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmist ning edasikandmist. Uurijastipendiumid on mõeldud nii Ene Mihkelsoni loominguga süvitsi tegelemiseks kui ka sellega seotud üldisemate kirjandusteooria, ajaloo, loomingupsühholoogia või filosoofia probleemide analüüsimiseks.

Ene Mihkelsoni Seltsi esinaise Aija Sakova sõnul anti 2019. ehk aastal välja kolm uurijastipendiumi, mille tulemused esitati ettekannetena kirjaniku juubelikonverentsil Tartus 19. oktoobril. „2020. aastal on meil soov üle anda kaks 700-eurost uurijastipendiumi, mille tulemusi oleks hea näha ilmumas artiklite või esseedena.’’ 

Konkurss on avatud 21. oktoobrist 5. detsembrini 2019. Stipendiumitaotlusi saavad Sakova sõnul esitada kõik, kellel on soov tegeleda süvitsi Ene Mihkelsoni loomingu mõne aspekti uurimisega või teemaderingidega, mis haakuvad Mihkelsoni loominguga. „Uurimissoov ei pea olema väga kitsalt ainult Mihkelsoni loomingu põhine, aga peab seostuma Mihkelsoni loominguga kas teoreetilise või ajaloolise konteksti ja sellele omaste probleemide käsitlemise kaudu.“

Samuti ei ole Sakova sõnul stipendiumi taotlemise eelduseks akadeemiline teaduskraad ja saajatele ei seata ealisi piiranguid.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 5. detsembriks esitada:
- taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet),
- kokkuvõte senisest erialasest tegevusest (ja hariduskäigust) koos stipendiumi perioodiks planeeritava uurimisprojekti lühikirjeldusega.
Info ja taotlusevormid on leitavad Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Ene Mihkelsoni fondi haldab viie-liikmeline nõukogu. Nõukogu liikmed otsustavad ka stipendiumide saajad. Fondi nõukogusse kuuluvad Hasso Krull (esimees), Marju Lauristin, Aija Sakova, Arne Merilai ning Mart Velsker.

2019. aastal pälvisid stipendiumi Henrik Sova, Ene-Reet Soovik ja Marju Taukar ning Joosep Susi ühisprojektiga. Rohkem 2019. aasta stipendiaatidest ja nende uurimisteemadest loe siit: "2019. aasta stipendiaadid".

Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fond on avatud annetusteks. Annetusi võivad teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.
Annetusi ja toetusi saab kanda SA Tartu Kultuurkapital arveldusarve kontodele EE092200221011379347 Swedbankis, EE251010102052050006 SEB Pankis või EE537700771000654154 LHV pangas, märgusõnaga „Ene Mihkelsoni fond“.