26. augustil 2022 toimus Liivi Muuseumis emakeeleõpetajatele suunatud koolituspäev, mida viisid läbi kirjandusteadlased ja luule uurijad Joosep Susi ning Tanar Kirs. Kirjandusõpetuse diaktikale ja luule lähilugemisele keskendunud koolitusel "Juhan Liivi ja Ene Mihkelsoni luule lugemine" osales 13 õpetajat Eesti eri koolidest.
Koolitus koosnes järgmistest osadest:
  • luuleõpetus koolis (Joosep Susi)
  • Juhan Liiv ja tema looming (Tanar Kirs)
  • Juhan Liivi luule lähilugemine (Tanar Kirs)
  • Ene Mihkelsoni luule lähilugemine (Joosep Susi)

Koolituse korraldasid Ene Mihkelsoni Selts ja Liivi Muuseum.
Täname suurepäraseid ja inspireerivaid koolitjaid ning kõiki koolitusel osalenud õpetajaid!