Kutsung 2019


Elu. Aeg. Lugu. Kirjanik Ene Mihkelson 75


18. ja 19. oktoobril 2019 Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)

Kirjanik Ene Mihkelson oleks 2019. aasta 21. oktoobril tähistanud oma 75. sünnipäeva. Kuid elu otsustas teisiti ja 20. septembril möödub juba kaks aastat kirjaniku lahkumisest.

Ene Mihkelsoni 75. sünniaastapäevale pühendatud konverentsiga „Elu. Aeg. Lugu“ soovime jätkata kirjaniku rikkaliku luule- ja proosapärandi läbivalgustamist ning sellega kaasa mõtlemist. Pärast Ene Mihkelsoni 70. sünnipäeva tähistamist Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis konverentsiga „Mitte aega ei otsi ma, vaid iseennast ajas“ (18. oktoobril 2014) on ilmunud tema varasemate romaanide „Matsi põhi“, „Kuju keset väljakut“ ja „Korter“ (2014) ning „Nime vaev“ ( 2014) uustrükid. Samuti andis Eesti Keele Sihtasutus 2015. aastal välja „Ahasveeruse une“ uustrüki. 2016. aastal ilmus Hasso Krulli koostatud uus mahukas valikluule kogu „Kõik redelid on tagurpidi“ Lisandunud on uurimusi. *

Konverentsiga „Elu. Aeg. Lugu“ soovime tähelepanu pöörata elu, ajaloo ja kirjanduse tihendale omavahelisele põimumisele nii Ene Mihkelsoni loomingus kui ka laiemalt. Tähelepanu keskmes on küsimused, mis olid olulised ka kirjanikule endale: kuidas kirjandus saab uurida ning mõtestada ajaloolisi murranguid ja muutusi; kuidas kirjutamine mõtestab inimeseksolemist ajas; kuidas peegelduvad ühiskondlikud küsimused inimeses ning seeläbi tema kirjutatus.

Ühtlasi soovime käesoleva konverentsiga uue pilguga üle lugeda ja vaatluse alla võtta ka Ene Mihkelsoni varasemat proosa- ja luuleloomingut. Küsida näiteks selle järele, miks jäi 1994. aastal ilmunud „Nime vaev“ ilmumise ajal teenimatult varju.
Oodatud on nii varasemaid uurimusi jätkavad käsitlused kui ka täiesti värsked ja tavatud vaatenurgad, nii nooremad, kogenumad kui ka uued Mihkelsoni loomingu uurijad.

Ettekannete pealkirju ootame 15. augustiks ja teese 20. septembriks 2019 aadressile info@enemihkelsoniselts.ee (või aija.sakova@kirmus.ee)

Korraldustoimkonna nimel
Aija Sakova
Marin Laak

Korraldavad: Ene Mihkelsoni Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool
Toetavad: Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus


* Aija Sakovalt on ilmunud saksakeelne monograafia Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi mäletamise poeetikast ja moraalsest tunnistamisest (Ausgraben und Erinnern, V&R unipress, Göttingen 2016), Aija Sakova artiklikogumiku „Valu. Mälu. Kirjandus“ (2017) esimene peatükk pühendatud samuti Ene Mihkelsonile. 2014. aastal ilmus Urmas Vadi intervjuu autoriga „Mitte aega ei otsi ma, vaid iseennast ajas“ (Looming, nr 10), 2018. aasta Loomingus nr 2 leiduvad Marju Lauristini, Janika Kronbergi ja Toomas Haugi kirjutused.