„Eesti ühiskond, mis on kui lageraie läbi teinud raielank, vajab hädasti metsaistutajaid, teisisõnu inimesi, kes on valmis esindama ja seisma väärtuste eest, mis olid ka Enele olulised. Need on avarus ja sügavus, au ja ausus, aga loomulikult ka vaimsus. Ma loodan, et selle seltsi ja selle liikmete töö on näha aastate pärast, sest metsa istutamine ongi aeganõudev töö.“ 
kirjanik Viivi Luik seltsi asutamisel Tartus, 12.05.2018