„Mihkelsoni lugemine: süvenemise ja aeglustamise viisid“

NB! JÄÄB ÄRA  vähese õpetajatepoolse huvi ja koolitajate haigestumise tõttu

Eesti Kirjandusmuuseum (Vanemuise 42, Tartu)
1.03.2019, kell 11:00 – 16:30

Koolituse eesmärk on anda põgus sissevaade Ene Mihkelsoni loomingusse ning taasteadvustada süveneva tekstikäsitluse kaalu kooli kirjandusõpetuses. Koolitusel osaleja saab juhendajate käe all osaleda lähilugemise praktilistes töötubades.
Koolitus on mõeldud toetama õpilaste ettevalmistust esseekonkursiks „Mihkelsoni lugemine“ (tööde esitamise tähtaeg 29. aprill 2019).

Koolitust viivad läbi kirjandusteadlased Tiina Kirss ja Aija Sakova. Koolitusel osalevad ka Ene Mihkelsoni Seltsi eestseisuse liikmed Merle Karusoo ja Marju Lauristin ning kirjandusõpetaja Lea Tooming.

Koolitus kestab 5 akadeemilist tundi. Koolituse maksumus on 15 eurot.
Koolitusest osavõtjad saavad asjakohase tõendi.

Registreerumine kuni 25. veebruarini 2019 juuresoleval lingil

Koolitus toimub koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiiviga.