Haridusprogramm - koostöö õpetajatega

18. oktoobril 2019 kuulutati tõlgenduskonkursi "Mihkelsoni lugedes" 2019. aasta parimad õpilast esseed ja videotõlgendused. Pildid õpetajad ja õpilased ning Ene Mihkelsoni Seltsi esindajad. Vasakult: Sanne Haab, Merle Karusoo, Grete Kangro, Hanna Simona Allas, Ott Jaagup Palumäe, Aija Sakova, Karmel Kai Murumaa, Lea Tooming, Eva Velsker,  Hille Magnus,  Marju Lauristin. Foto: Alar Madisson / Eesti Kirjandusmuuseum 


Ene Mihkelsoni Selts kutsub õpetajaid koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga osalema koolitusel "Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis" (22.10.2020) ja sellega seotud õpilaste tõlgenduskonkursil „Mihkelsoni lugedes“ (1.11.2020 - 1.02.2021).
Esimene õpetajatele mõeldud koolitus toimus 2019. aasata augustis.

Koolituse eesmärk on  (taas)teadvustada lähilugemisel põhineva ehk süveneva tekstikäsitluse rolli tänases üha kiirenevas ja pinnapealsetele naudingutele orienteeritud ajas.  Sest just süvenemine ja oma elutempo teadlik aeglustamine on märksõnad, millest on kaasajal inimestel enim puudus. Ene Mihkelson on kirjanikuna alati nende teemade eest seisnud ning neid oma loomingu ja kirjutamise viisiga väljendanud.  Aeglustumine, killustatuse vähendamine ning mingi(te) teema(de)ga süvitsi tegelemine võiks kindlasti olla üks viis tuua oma argipäeva rohkem tähenduslikkust.

Ka noored otsivad ja vajavad teejuhiseid, kuidas neil on võimalik oma elu teadlikumalt kujundada, kuidas mõtestada iseend ja oma rolli maailmas, eestlust ja inimeseks olemise keerukust üleüldiselt. Lähilugemine on teksti süvenemise viis, mis võimaldab süvenejal astuda dialoogi teksti ja selle autoriga ning võib seeläbi pakkuda võimalusi iseendasse vaatamiseks ning maailma mõtestamiseks. 

Seetõttu soovib Ene Mihkelsoni Selts pakkuda õpetajatele võimalust värskendada oma teadmisi lähilugemise praktikatest. Sest just õpetaja on see, kes saab olla eeskujuks ja anda noorele inimesele oma sõnade ja tegude kaudu teejuhiseid. Parimad teadmised on minu hinnangul ära tuntud ja läbi tunnetatud veendumused. 

Juhiks lähilugemise teekonnal on kirjandusteadlane ja õppejõud Tiina Ann Kirss.

Koolitus toimub 22. oktoobril 2020 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis.


Ene Mihkelsoni Seltsi haridusprogrammi koordineerib kirjandusõpetaja Lea Tooming.