Ene Mihkelsondi fondi 2020. aasta stipendiaadid

Kristiine Kikas ja Tanar Kirs. Eesti Kirjandusmuuseumi kirjandusteadlaste suvekoolis, juunis 2019. Fotod: Alar Madisson/Eesti Kirjandusmuuseum.


2019. aasta lõpus otsustas Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi nõukogu eraldada 2020. aastaks neli Ene
Mihkelsoni fondi uurijastipendiumi.

Stipendiumi pälvisid kirjandusteadlased Kristiine Kikas, Tanar Kirs ja Indrek Ojam ning filosoof Leo Luks. Tallinna Ülikooli doktorant Kristiine Kikas ja Tartu Ülikooli doktorant Tanar Kirs keskenduvad Ene Mihkelsoni luule lähilugemisele. Indrek Ojami
uurimisprojekt asetab Mihkelsoni proosa W. G. Sebaldi loomingu kõrvale ning Leo Luks süveneb kodutusekogemusse Mihkelsoni loomingus.

Ene Mihkelsoni uurijastipendium kuulutati esmakordselt välja 2018. aasta oktoobris. 2019. aastal pälvisid stipendiumi Ene-Reet Soovik, Henrik Sova ning Marju Taukari ja Joosep Susi ühisprojekt. Uurimuste tulemusi tutvustasid stipendiaadid Ene Mihkelsoni
75. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil Tartus.

Ene Mihkelsoni fondi asutas Tartu Kultuurkapitali juurde 2018. aasta sügisel Ene Mihkelsoni Selts.
Fondi eesmärk on edendada kirjaniku loomingu uurimist ning hoida elavana tema ideid ja väärtusi. Fondi algkapitaliks oli 10 000 eurot. Fondi võivad teha annetusi nii era- kui juriidilised isikud.

Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi nõukokku kuuluvad Hasso Krull, Marju Lauristin, Arne Merilai, Aija Sakova ja Toomas Jürgenstein.