Ene Mihkelsondi fondi 2019. aasta stipendiaadid

Henrik Sova, Joosep Susi ja Ene-Reet Soovik. Fotod: Alar Madisson, Ly Lestberg, Alar Madisson

14. detsembril 2018 kuulutasid Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital välja kolm esimest Ene Mihkelsoni fondi uurijastipendiumi saajat.

Stipendiumivoor oli avatud 21. oktoobrist kuni 5. detsembrini 2018 oli avatud esimene taotluste esitamise voor. Kuue tugeva taotluse hulgast otsustas Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondi nõukogu koosseisus Hasso Krull, Marju Lauristin, Arne Merilai, Mart Velsker ja Aija Sakova stipendiumid määrata Ene-Reet Soovikule, Henrik Sovale ning Marju Taukari ja Joosep Susi ühisprojektile.

Nii Ene-Reet Sooviku kui ka Marju Taukari ja Joosep Susi projektid soovivad tegeleda Ene Mihkelsoni luule analüüsiga. Sooviku projekt tööpealkirjaga „Küülikuaugust alla: Ene Mihkelsoni luule ruumid“ keskendub Mihkelsoni luuleilma tähenduslikule ruumilisusele. Marju Taukar plaanib koostöös Joosep Susiga analüüsida Mihkelsoni luulet digitaalhumanitaaria meetoditega. Henrik Sova eesmärgiks on Ene Mihkelsoni keelefilosoofiasse süvenemine.